Locatie nieuwe kastelen Haverleij aan de Maas

Raad beslist vóór nieuwe kastelen

26 oktober '17

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft dinsdag unaniem gekozen vóór de komst van de 2 nieuwe kastelen Heesterburgh en Oeverhuyze in Haverleij. Deze stemming was nodig om het zogenoemde ruimtelijk functioneel kader van deze nieuwe ontwikkelingen vast te stellen. 

Hoe nu verder?

Nu kan de aanpassing van het bestemmingsplan verder opgepakt worden. Dit is weer een stapje dichterbij de komst van de kastelen Heesterburgh en Oeverhuyze.

Momenteel wordt gekeken hoe dit past in de eerder afgegeven planning. Zodra daar meer concrete info over is, zullen we dit weer op deze site communiceren.

Duurzaamheid staat voorop

In de Raadsvergadering is ook besloten dat duurzaamheid bij deze laatste 2 kastelen een belangrijk thema wordt. Dat betekent onder andere dat er geen gasaansluiting wordt aangelegd. Hoe deze duurzame en energiezuinige ambitie uiteindelijk ingevuld gaat worden, wordt nu samen met het ontwerp van de 2 kastelen verder opgepakt.