Het uitvoeringsteam heeft op basis van de bouwplaatsindeling, de bouwwerkzaamheden en het ontsluitingsplan een bouwroute vastgesteld. Er zullen twee bouwstromen gelijktijdig starten, te weten: de woningen en de appartementen. 

De bouwstroom van de woningen start bij bouwnummer 35, gaat rechtsom en eindigt bij bouwnummer 36. Om dit te verduidelijken hebben we een schematische weergave van de bouwroute op de situatie ingetekend. De appartementen staan hier niet specifiek op vermeld, maar deze bouwstroom start gelijk op met de eerste woningen.

Bouwroute Oeverhuijze
De kastelen van Haverleij Ontdek meer
Stad dichtbij Den Bosch